180

reklama Lubartów
2022-01-13 dodał: Redakcja

XXXVII sesja Rady Gminy Michów


reklama Lubartów
oferta reklamowa
oferta reklamowa

26 stycznia 2022 godz. 10:00

Urząd Gminy Michów

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
5.1. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michów na lata 2022 - 2030:
a) odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 - 2030,
b) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michów na lata 2022 - 2030;
5.2. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta i wniesienie ewentualnej autopoprawki,
b) odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Komunalnego Rady Gminy,
d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji,
e) głosowanie autopoprawki Wójta Gminy,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnymi autopoprawkami,
g) głosowanie nad całością projektu budżetu w brzmieniu obejmującym przegłosowane autopoprawki - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r.;
5.3. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Michów w roku 2022;
5.4. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Michów;
5.5. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet sołtysów Gminy Michów;
5.6. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Michowie.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Gminy

Organizaujesz wydarzenie w powiecie lubartowskim? Chcesz aby info pojawiło się na Lubartow24.pl? Napisz na redakcja@lubartow24.pl

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasz patronat

Copyright © 2022 • Lubartow24.pl

180 osób na stronie