100

reklama Lubartów
2022-01-05 dodał: Redakcja

XXXII sesja Rady Gminy Abramów


reklama Lubartów
oferta reklamowa
oferta reklamowa

21 stycznia 2022 godz. 10:00

XXXII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 r. ( piątek ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2022 r.
6. Przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 r.
7. Przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 r.
8. Dyskusja.
9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2022 r.
10. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Abramów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia kryteriów oraz przyznania punktów dla
poszczególnych kryteriów.
12. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy bieżące.
15. Zamknięcie obrad.

Organizaujesz wydarzenie w powiecie lubartowskim? Chcesz aby info pojawiło się na Lubartow24.pl? Napisz na redakcja@lubartow24.pl

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasz patronat

Copyright © 2022 • Lubartow24.pl

100 osób na stronie